obr-detail-machine

Building

PROFINEX Group zúročuje svoje znalosti a dlhoročné skúsenosti z oblasti stavebnej činnosti pri všetkých typoch projektov. Naše aktivity v tomto segmente sú neoddeliteľnou súčasťou skupiny PROFINEX Group, pretože zo svojho stavebného know-how logicky profitujeme aj ako developer. Stavebná skupina je neodmysliteľným článkom investičného a stavebno-developerského reťazca, ktorý mnohokrát najviac ovplyvňuje finálne vyhotovenie diela a určuje kvalitu budúceho života konečných užívateľov stavby.

Ponúkame široký záber – od rezidenčných stavieb po ťažbu

Prostredníctvom svojich divízií, dcérskych a sesterských spoločností,  pôsobiacich nie len na Slovensku, ale aj v rámci celej Európy sa venujeme výstavbe inžinierskych sietí, infraštruktúry, logistických a priemyselných objektov, reatilu, rekonštrukcie objektov, či realizácii nehnuteľností rezidenčného charakteru a do svojej činnosti zahŕňame i také špecifické aktivity, akými sú výstavba ekologických a energetických objektov, či ťažobná a banská činnosť.

Vo všetkých spomenutých oblastiach ponúka PROFINEX Group svojim zákazníkom bohaté skúsenosti a znalosti, pričom naším prioritným zámerom je odovzdať klientovi stavbu v tej najdokonalejšej podobe. Každý stavebný projekt sa preto pre nás stáva výzvou, na konci ktorej sa musí nachádzať maximálna spokojnosť klienta.