obr-detail

Vízia a stratégia

Vízia

PROFINEX  Group má snahu stať sa významnou spoločnosťou 3. tisícročia. Rozvoj svojich divízií smeruje cielene k tomu, aby sa z nich stali ekonomicky silné a významné subjekty pôsobiace na jestvujúcich i perspektívnych európskych trhoch. Naším zámerom je realizovať projekty a ponúkať služby s vysokou pridanou hodnotou a s osobitou pečaťou našej profesionálnosti a skúsenosti. "Expanzia spoločnosti a ďalšie etablovanie v zahraničí je hnacou silou, ktorá nás posúva vpred a vytvára v nás presvedčenie, že sme sa vydali správnym smerom," povedal JUDr. Roman Kvasnička, generálny riaditeľ skupiny PROFINEX Group.Stratégia

Cieľom skupiny PROFINEX Group je udržať si pozíciu významnej firmy v regionálnom meradle Slovenska a tiež posilniť si postavenie zaujímavého a hodnoverného partnera tak na európskej úrovni, ako i medzi krajinami, ktoré na vstup do EÚ ešte len čakajú. Naším zámerom je zvýšiť hodnotu značky PROFINEX®, aby sme ju zaradili medzi  výrazné aktíva spoločnosti.