42-cisticka-vody-srb.jpg

Srbsko - čistiareň odpadových vôd 175 tis. EO

lokalita: Srbská republika
charakter projektu: výstavba komunálnej čistiarne odpadových vôd
(pre cca 80 tis. obyvateľov)
objem investícií: 21 mil. €